ՀՀ Սփյուռքի նախարարության նախագիծ
Այսօր` 21 / 6 / 2018
Որոնում`
 
Օրացույց
 
Վերատպություններ
13.05.2013

ԹՈՒՐՔԻՈՅ 2015-Ի ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ. «ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ»-Ը ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿ ՄՆԱԼ ԽԱՆԳԱՐՈՂ ԲԱՌԸ
«Ալ-Մոնիթըր Թըրքի» կայքէջին վրայ, Օրհան Քէմալ Ճէնկիզի ստորագրութիւնը կրող հետաքրքրական գրութիւն մը լոյս տեսած է: Հոն վերլուծումը կը կատարուի Հայկական Հարցին նկատմամբ թրքական կառավարութեան որդեգրած քաղաքականութեան:
Անդրադառնալէ ետք Թուրքիոյ մէջ վերջին տարիներուն՝ Հայկական Հարցին նկատմամբ որոշ լայնախոհութեան դաշտի մը ստեղծումին, Ապրիլ 24-ի նշումներուն, հեղինակը դիտել կու տայ, թէ այս խնդրին նկատմամբ չի փոխուիր սակայն Անգարայի կեցուածքը եւ թրքական դիւանագիտութիւնը կը շարունակէ 98-ամեայ իր ուրացումը: Թուրքիոյ Արտաքին գործոց նախարարութեան կողմէ Օպամայի վերջին ուղերձին ցոյց տրուած հակազդեցութեան ալ ակնարկելով, Ճէնկիզ հարց կու տայ, թէ հակառակ ցեղասպանութիւն բառին զանց առնուելուն, ինչո՞ւ այսքան բուռն հակազդեցութիւն ցոյց տրուած է անոր դէմ: «Մինչ Թուրքիա Քրտական Հարցի նման խոշոր խնդիր մը լուծելու համար լուրջ քայլեր կ՚առնէ, ի՞նչպէս կ՚ըլլայ որ Հայկական Հարցին մէջ շարունակ կը կրկնէ հարիւր տարուան կարծր կաղապարները» կը գրէ ան:

Ապա, բացատրելով իր համոզումը, կ՚ըսէ, թէ ասիկա անկասկած թրքական կառավարութեան 2015 թուականի ռազմավարութեան մաս կը կազմէ: Ճէնկիզ կը յիշէ բացայայտ եւ գաղտնի մնալու կոչուած՝ բայց բացայայտուած այն բոլոր քայլերը (դեռ առանց յիշատակելու իսկապէս խիստ գաղտնի տարուող գործունէութիւնները) հակակշռելու համար Հայկական Սփիւռքին 2015 թուականին ընդառաջ՝ տարած աշխատանքը, յանգելու համար Ցեղասպանութեան համաշխարհային ճանաչման: 

Ապա կ՚ըսէ, թէ բոլոր այս տուեալներու լոյսին տակ կարելի է մտածել որ Օպամայի յայտարարութեան դէմ Թուրքիոյ կողմէ ցոյց տրուած հակազդեցութիւնը իրականութեան մէջ ուղղուած է ո՛չ թէ այսօրուան, այլ ապագային: Թուրքիա, այսօր Օպաման քննադատելով, կը ջանայ կանխել 2015 թուականին ցեղասպանութիւն բառին արտասանումը՝ ԱՄՆ-ու նախագահին կողմէ:

«Լաւ, բայց Թուրքիա ինչո՞ւ այսքան կը վախնայ «ցեղասպանութիւն» բառին գործածութենէն: Որովհետեւ կը մտածէ որ այս բառը իրաւական կարգ մը լուրջ հետեւանքներ կրնայ ստեղծել: Մինչդեռ միջազգային իրաւագիտութեան տեսանկիւնէն Թուրքիոյ այս մտահոգութիւնը շատ ալ ճիշդ չէ: «էլի Վիզէլ» հիմնարկի նման մարմիններ իսկ, որոնք 1915-ը անվիճելիօրէն ցեղասպանութիւն նկատեցին, ընդունեցան որ միջազգային համաձայնագիրները յետադարձ զօրութիւն չունին, այսինքն կարելի չէ Թուրքիայէն հող կամ հատուցում պահանջել,- կը գրէ Ճէնկիզ ու կ՚եզրակացնէ. «Ինչ որ ալ ըլլան միջազգային իրաւագիտութեան տուեալները, Թուրքիոյ կառավարութիւնը, այս նիւթին մէջ վախնալով պատիժէ մը, կը շարունակէ հարիւր տարուան ուրացումի իր քաղաքականութիւնը եւ այնպէս կը թուի թէ ասիկա պիտի շարունակուի մինչեւ 2015: Իսկ 2015ի վախը անցեալի մէջ ձգելէ ետք Թուրքիա արդեօք պիտի կարենա՞յ մէկդի ընել ուրացումի իր քաղաքականութիւնը եւ իր վախերը, պիտի կարենա՞յ աւելի մարդասիրական եւ խելացի քաղաքականութիւններ զարգացնել: Ատիկա ապագային պիտի տեսնենք րոլորս միասին»: 

«Նոր Յառաջ» 

|

 
 
Վերատպություններ
ԲՈԼՈՐ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ
  © «Հայերն այսօր» էլեկտրոնային պարբերական
  ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն
  Պատրաստված է ZOOM GRAPHICS -ում
  © «Հայերն այսօր» էլեկտրոնային պարբերական
  ՀՀ, ք. Երեւան,0002, Սարյան 22
  Հեռ.` 53-09-38