ՀՀ Սփյուռքի նախարարության նախագիծ
Այսօր` 21 / 6 / 2018
Որոնում`
 
Օրացույց
 
Այլ » Ծրագրեր
2010-12-20

Հայոց Ցեղասպանության 100 ամյա տարելիցին նվիրված աշխարհի տարբեր երկրներում կառուցված հուշակոթողների մանրակերտերի պատրաստում և տեղադրում
Հայոց Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքների ընթացքում որպես կարևոր օղակ հանդես է գալիս Հայոց Ցեղասպանությանը նվիրված աշխարհի տարբեր երկրներում կառուցված հուշակոթողների մանրակերտերի պատրաստումը և տեղադրումը Ծիծեռնակաբերդում:

Ծրագիրը նպատակ ունի ի մի բերելու և հայկական ու համաշխարհային հանրությանը ցուցադրելու Հայոց Ցեղասպանությանը նվիրված հուշակոթողների մանրակերտերը մեկ համալիրով:

Դրանով կցուցադրվի աշխարհի շատ երկրների և քաղաքների վերաբերմունքը Հայոց Ցեղասպանության ու տվյալ երկրներում բնակվող հայության և նրա հիմնախնդիրների նկատմամբ:
2010-12-15

Հայ բարերարների ճեմուղու հիմնադրում
Հայաստանում Սփյուռքի եւ սփյուռքահայ երախտավորների տարբեր ժամանակներում կատարած աշխատանքների մասին չկան լիարժեք պատկերացումներ եւ շատ հայ բարերարների գործունեության մասին իմացությունն աստիճանաբար պակասում է:
2010-12-02

Համահայկական մրցանակաբաշխություն
Հայկական Սփյուռքում հայապահպանության, Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացման, կապերի ձեւավորման եւ ամրապնդման հարցերում բազմաթիվ կազմկերպություններ, կրթական հաստատություններ, լրատվամիջոցներ իրենց ամենօրյա ջանքերն են ներդնում եւ նպաստում հայոց լեզվի, մշակույթի, հայկական ինքնության որակների պահպանմնն ու տարածմանը: Մեծ է նաեւ հայ ընտանիքների կողմից լեզվապահպանության եւ ավանդույթների պահպանման մղումները, ինչը շատ համայնքներում, համապատասխան կազմակերպությունների կամ հաստատությունների բացակայության պարագայում մնում է զուտ ընտանիքի ուսերին:
2010-12-01

Սփյուռքի երիտասարդության` Հայաստան այցելության պարբերական ծրագիր
Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացման գերակա խնդիրներից է երիտասարդության շրջանում կապերի ձևավորման և ամրապնդմանն ուղղված համալիր ծրագրերը: Տարբեր երկրների մշակութային ազդեցությունների պարագայում, սփյուռքի հայ երիտասարդների համար Հայաստանն ու հայ իրականությունը տեսական պատկերացումներից և գիտելիքներից բացի, կարիք ունեն նաև գործնական շփումների:
2010-12-01

«Համայնքների պատմություն»: Սփյուռքի հայկական համայնքների ուսումնասիրություններ
Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգային հիմնադրույթներից է  սփյուռքի հայկական համայքներում առկա խնդիրների, հեռանկարների, զարգացման միտումների ինչպես նաև Սփյուռքի գաղթօջախների ձևավորման, ՙհին՚ և ՙնոր՚ Սփյուռքի փոխհարաբերությունների, Սփյուռքի յուրաքանչյուր գաղթօջախի մշակութային, ավանդույթային և կենցաղային առանձնահատկությունների, հայկական գաղթօջախներում տեղի ունեցող միգրացիոն հոսքերի և ժողովրդագրության, Սփյուռքում հայկական կազմակերպությունների գործունեության ու հեռանկարների և այլ խնդիրների վերաբերյալ ուսումնասիրութունների կատարումը:
2010-11-28

Սփյուռքագիտության ոլորտում կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման կազմակերպման նպատակով աջակցություն ԵՊՀ ամբիոնի մագիստրանտներին
Հայաստան-Սփյուռք գործակցության ոլորտում մասնագետների ուսուցման համակարգի ներդրում` այդ գործընթացին ներկայացվող պահանջների սահմանման, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մագիստրոսական ծրագրերում «այագիտությունե, «Համայնքների  պատմությունե մասնագիտություններ ներառելու, սփյուռքագիտության և հարակից թեմաներով ծրագրերի մշակման, ներդրման ու ֆինանսավորման կարգը հաստատելու, բարձրագույն ուսումական հաստատությունների կարողություների զարգացման, ուսուցման և աշխատանքների լուսաբանման համակարգերի ներդրման իրավական հիմքերի ձևավորում:
«Հայ ինքնության որակների պահպանումը խառն ամուսնություններում», «Արևմտահայերենի ուսուցման վիճակը սփյուռքում» թեմաներով համահայկա համաժողովների կազմակերպում
Ելնելով Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգային դրույթներից ՀՀ կառավարությունը նախատեսում է ստեղծել Սփյուռքի գիտական, կրթական, տնտեսական, մշակութային և այլ ոլորտներում առկա ներուժի հաշվառման մեխանիզմներ: Հիրավի օրախնդիրներ են Սփյուռքի անհատների ներուժի համախմբումը եւ կազմակերպված ու փոխհամագործակցված գործունեության ոլորտների ընդլայնումը, մասնագիտական ցանցերի ձեւավորումն ու զարգացումը:
 
© «Հայերն այսօր» էլեկտրոնային պարբերական
ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն
Պատրաստված է ZOOM GRAPHICS -ում
© «Հայերն այսօր» էլեկտրոնային պարբերական
ՀՀ, ք. Երեւան,0002, Սարյան 22
Հեռ.` 53-09-38